duminică, 31 iulie 2011

Adam Wazik


SUSPIN

Ah, adeseori aş vrea să chem ca odinioară
înăbuşitoare amiezi şi nori ruginii
verdeaţa lacomă şi bucuria fructelor
alcoolul privirilor mătasea sfîşiată
lumînări picurînd pe catifeaua nopţii
strălucirea umărului femeii negrul cărbunelui
mercurul melancoliei de periferie explozii
de grenade de rîs de motor sau de mînie
în zadar aş vrea fie că vorbesc, fie că scriu
nu există metafore, există numai un gust de sare
nu există minunate culori există doar pămîntul greu.


SIGH

Oh, sometimes I shoul like to call as once
stifling afternoons and rust clouds
the greedy greenery and the joy of the fruits
the alcohol of the eyes the torn silk
candles  dripping on the velvet of the night
the brightness of the woman's shoulder te blackness of the coal
the mercury of the peripheal melancholy blasts
of grenades of laughter of engine of anger
in vain I would either I talk or write
there are no metaphors there is only a taste of salt
there are no wonderful colours only the heavy earth.

sâmbătă, 30 iulie 2011

Ada Namir-Pinkerfeld


TOATE SIMŢURILE MELE

Toate simţurile mele - sufletul -
Le-am pus în vîrful degetelor
Pe care prin părul tău le treceam.
De-atîta suflet, degetele îmi tremurau
Şi m-am oprit.
M-am prefăcut toată în vîrfuri de degete
Ce-ţi netezeau părul.


ALL MY SENSES

All my senses - my soul -
I put them in  my fingertips
Which I passed through your hair.
For so much soul, my fingers were shaking
And I stopped.
I entirely changed in tips of fingers
Which were smoothing out your hair.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...