sâmbătă, 14 februarie 2015

Alain BosquetSIMPLU CA BUNĂ SEARA

Acest silex e silex: un punct final;
nici suspine,nici remuşcări.
Acest mugur e mugur
pe platan,pe arţar:
simplu ca bună seara.
Această mare e udă
şi melodioasă:
o auziţi?
Acest cal este cal,
în grajd,pe colină:
îl puteţi mîngîia.
Acest azur e azur,
foarte înalt,foarte albastru,
nicio filosofie.
Eu sunt aici ca să vi-o spun
în felul meu,
înainte de-a pieri împreună cu vorbele mele.
Sunt folositor sau de prisos
ca fluviul sau ca roua:
singura mea slujbă,singurul meu rost.SEMPLICE COME BUONA SERA

Questo silex e un silex:un punto finale;
ne sospiri,ne rimorsi.
Questo bocciolo e bocciolo
sul tiglio,sul pioppo:
semplice come buona sera.
Questo mare e umido
e melodioso:
lo sentite?
Questo cavallo e cavallo,
nella scuderia,nella collina:
lo potete accarezzare.
Questo azzuro e azzuro,
molto alto, molto blu,
nessuna filosofia.
Io sono qui per dirtevelo
nella mia maniera,
prima di perire insieme alle mie parole.
Sono utile o inutile
come il fiume o come la rugiada:
il mio solo lavoro,il mio solo senso.SIMPLE LIKE GOOD EVENING

This silex is a silex: a final point;
no sighs,no regrets.
This bud is a bud
on the lime tree,on the poplar tree:
simple like good evening.
This sea s wet
and melodious:
do you hear it?
This horse is a horse,
in the stable, in the hill:
you may caress it.
This azure is azure,
so high,so blue,
no philosophy.
I am here to tell it to you
in my maner,
before I would perish together with my words.
I am of use or useless
as the river or the dew:
my only work, my only meaning.

duminică, 8 februarie 2015

Rabindranath Tagore
FII GATA,INIMA MEA

Fii gata,inima mea
şi-avîntă-te-nainte,
lasă-i să întîrzie pe cei ce vor,
numele tău a fost strigat
în cerul dimineţii.
Bobocului de noapte-i este dor de rouă,
dar floarea înflorită strigă
după libertatea luminii.
Sparge-ţi învelişul,inima mea,
şi-avîntă-te-nainte!SII PRONTO,MIO CUORE

Sii pronto,mio cuore
e slanciati avanti,
lascia indugiare quelli che volgono,
il tou nome e stato chiamato
nel cielo del mattino.
Il bocciolo notturno ha voglia di rugiada,
ma il fiore aperto grida
per la liberta della luce.
Rompe il tuo inviluppo,mio cuore,
e slanciati avanti!BE READY,MY HEART

Be ready,my heart
and rush forward,
let the others to be late,
your name was called
in the morning sky.
The night flower bud needs the dew,
but the bloomed flower calls
for the freedom of the light.
Break your cover,my heart,
and rush forward!

luni, 2 februarie 2015

Kabir***

Înăuntrul acestui vas de pămînt sunt luminişuri şi crînguri,şi înăuntru e Făptuitorul:
Înăuntru acestui vas sunt cele şapte oceane şi stele nenumărate.
Piatra de încercare şi preţuitorul de nestemate sunt înăuntru;
Şi înăuntrul acestui vas răsună Veşnicul,şi se revarsă izvorul.

Traducere de Stela Tinney


***

Dentro questo vaso di teracotta ci sono delle radure e dei boschi,e dentro sta il Creatore:
Dentro questo vaso sono i setti oceani e innumerevoli stelle.
La pietra di paragone e l'apprezzatore delle gemme sono dentro;
E dentro questo vaso risouna l'Eterno,e si riversa la sorgente.***

Inside this earthen pot there are clearings and woods,and inside it there is the Creator:
Inside this pot there are the seven oceans and numberless stars.
The touchstone and the valuer of the gems there are inside it;
And inside this pot the Eternal is resounding,and the water spring is flowing.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...