luni, 29 decembrie 2014

Ki No TsurayukiTANKA

Eşti tot acelaşi,sau altul?
Nu-ţi poţi cunoaşte cu adevărat inima.
După atîta timp
numai florile
înfloresc din nou cu aceeaşi mireasmă.

Traducere de Ioanichie OlteanuTANKA

Sei lo stesso, o altro?
Non puoi veramente conoscere il tuo cuore.
Dopo tanto tempo
soltanto i fiori
fioriscono nuovamente con lo stesso profumo.TANKA

Are you the same, or another?
You cannot truly know your heart.
After so much time
only the flowers
bloom again with the same fragrance.

miercuri, 17 decembrie 2014

Giuseppe UngarettiBUCURIA NAUFRAGIULUI

Şi-ndată se reia
călătoria
cum
după naufragiu
un lup de mare
care supravieţuieşte.

Traducere de Ştefan Augustin Doinaş şi Florian Potra


ALLEGRIA DI NAUFRAGI

E subito riprendere
il viaggio
come
dopo il naufragio
un superstite
lupo di mare.JOY OF SHIPWRECK

And suddenly to begin again
the journey
as 
after the shipwreck
a surviving
sea wolf.

joi, 11 decembrie 2014

Dai WangshuCUGET

Cuget, aşadar sunt un fluture...
Murmurul florilor peste zece mii de ani
Va străpunge ceaţa acolo unde
Nu se poate visa şi nici trezi
Ca să ajung să mişc din aripi de lumină.


PENSO

Penso, cioe sono una farfalla...
Il mormorio dei fiori fra dieci milla anni
Trapassera la nebbia laddove
Non si puo sognare e svegliare
Perche io muova ali di luce.I THINK

I think, so  I am a butterfly...
The murmur of the flowers over ten thousands years
Will break the mist there where
It is not possible to dream and wake
So that I could move wings of light.

duminică, 7 decembrie 2014

RumiÎNDRĂGOSTITUL ESTE ÎNTOTDEAUNA BEAT DE IUBIRE

Îndrăgostitul este întotdeauna beat de iubire.
El este nebun,
Ea este liberă.
El cîntă fericit,
Ea dansează în extaz.
Prinşi de propriile noastre gînduri,
ne îngrijorăm de toate.
Dar îndată ce ne-am îndrăgostit...
"Ce-o fi...o fi!"

Traducere de Simona TrandafirL'INNAMORATO E SEMPRE EBBRO D'AMORE

L'innamorato e sempre ebbro d'amore.
Lui e mato,
Lei e libera.
Lui canta felice,
Lei balla in estasi.
Sprofondati nei propri pensieri
ci preoccupiamo di tutto.
Ma quando ci innamoriamo...
"Che sara...sara!"THE LOVER IS ALWAYS DRUNK WITH LOVE

The lover is always drunk with love.
He is mad,
She is free.
He sings happy,
She dances in ecstasi.
Plunged in our own thoughts
we warry for everything.
But when we fall in love...
"What will be...will be!"

marți, 2 decembrie 2014

Michelangelo Buonarroti
SE TÎNGUIE ÎNDURERATA MINTE...

Se tînguie îndurerata minte
cînd prin iubire sper să fiu ferice
şi cu tari pilde, cu adînci cuvinte,
ruşinea-mi aminteşte şi îmi zice:

Te va ucide soarele-i fierbinte
şi nu eşti Fenix focul să nu-ţi strice!
În van! Cînd vrei să cazi, nu iei aminte
la braţul care vrea să te ridice...

De rău şi adevăr îmi dau eu seamă,
am însă şi-altă inimă - făclie
ce mă distruge, pe cît îi dau vamă...

Îmi stă-ntre două morţi signorul mie:
enigmă-i una, alta-n van mă cheamă
şi pierd şi trup şi suflet pe vecie.

Traducere de C.D.Zeletin


IT IS COMPLAINING MY TORTURED  MIND...

It is complaining my tortured mind
when by means of love I hope to be happy
and with convincing parables, with deep words
reminds me of my disgrace and tells me:

The hot sun of love will kill you
and you are not Phoenix not to damage your fire!
In vain! When you want to fall, you do not care
of the arm that wants to raise you...

Of evil and of truth I am aware 
but I have another heart - a torch
that burns me, as much as I light it...

My signore stands between two deaths:
one is a mystery, the other calls me vainly
and I lose my body and my soul forever.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...