sâmbătă, 23 august 2014

Miguel HernandezRomancero şi cîntece de absenţă

33

Sărutul în soare
înseamnă, femeie,
viaţa-ntreagă sărut.

Buzele tale
le-nalţă electric
de raze vibrînd,
adînc sclipitoare
ca un soare-ntre patru.

Sărutul sub lună
înseamnă, femeie,
moartea-ntreagă sărut.

Tu buzele-ţi lasă
cu luna ce vrea să
apună-acum toată,
sfîrşită,-ngheţată
şi-n patru-mpărţită.

Traducere de Teodor BalşRomancero e canti di assenza

33

Il bacio sotto il sole
vuol dire, donna,
tutta la vita un bacio.

Le tue labbra 
alza elettricamente
vibrando di raggi,
profondamente brillanti
come un sole tra quattro.

Il bacio sotto la luna
vuol dire, donna,,
tutta la morte un bacio.

Lascia le tue labbra
con la luna che vuole
tramontare adesso intera,
finita, gelata
e divisa in quattro.Romancero and songs of absence

33

The kiss under the sun
means, woman,
the whole life a kiss.

Your lips
raise electrically
thrilling with rays,
deeply brilliant
like a sun among four.

The kiss under the moon
means, woman,
the whole death a kiss.

Let your lips together
with the moon that wants 
to set down now,
finished, frozen
and divided in four.

duminică, 17 august 2014

Robert BlyPOEZIE ÎN TREI PĂRŢI

I

O, cîteodată-n zori cred că voi trăi veşnic!
Sînt învelit în carnea mea preafericită
Ca iarba-n norii ei de verde.

II

Sculîndu-mă din patul în care am visat
Lungi cavalcade pe lîngă castele şi cărbuni fierbinţi,
Simt soarele cum şade, fericit, pe-ai mei genunchi,
Am păttimit şi am supravieţuit nopţii
Scăldat în apă sumbră ca orice fir de iarbă.

III

Puternicele frunze-ale copacului,
Plonjînd în vînt, ne cheamă-ncet să dispărem
În pustiurile universului,
Unde vom sta la glezna unei plante
Şi vom trăi ca de-a pururea, ca praful.

Traducere de Ştefan Augustin Doinaş şi Virgil NemoianuPOEMA IN TRE PARTI

I

O, a volte all'alba sento che vivro per sempre!
Sono avvolto nella mia felice carne
Come l'erba nelle sue nuvole verdi.

II

Alzandomi dal letto dove ho sognato
Lunghe cavalcate e carboni accesi,
Sento il sole come sta, felice, sulle mie ginnochia.
Ho patito e ho sopravisto alla notte
Bagnato nella acqua scura come ogni filo d'erba.

III

Le forti foglie degli alberi,
Gettandosi nel vento, ci chiama a sparire
Nei deserti dell'universo,
Dove staremmo alla caviglia di una pianta
E vivremo eternamente, come la polvere.

sâmbătă, 9 august 2014

Rainer Maria RilkeO, VIAŢĂ, UIMITOR RĂSTIMP


O, viaţă, viaţă, uimitor răstimp,

din contradicţii-n contradicţii-ajungi,
împleticită-ades, tîrîş, pe brînci,
şi, brusc, în înger parcă te preschimbi;
aripi nespus de-nvoalte ai atunci:
o, viaţă, cel mai nepătruns răstimp.

Dintre destine multe, temerare,

să fie unul poate, mai aprins?
Noi rezistăm, cu sprijin în hotare,
şi smulgem, luăm ceva de necuprins.

Traducere de Maria BanuşOH,LIFE, AMAZING TIME


Oh, life, life, amazing time,

from contradictions to contradictions come,
staggering often, crawling, on the knees,
and suddenly, you turn into an angel;
so high wings then you have:
oh, life,the most mysterious time. 

From so many destinies, daring,

maybe is one more outstanding?
We last, leaning upon the ground,
and tear, take something unbound.

duminică, 3 august 2014

Xu Zhimo
MAREA VASTĂ


Nu-mi trebuie vasta mare, cerul nesfîrşit,

Nici nu vreau să dau drumul unui zmeu uriaş
Să prindă curenţii din cele patru zări;
Vreau numai o clipă,
Vreau numai o rază,
Vreau numai o fisură -
Ca un copil căţărat
La fereastra unei camere întunecate
Caut, spre apus eterna
Fisură
Rază
Clipă.

Traducere de Maria şi Constantin LupeanuIL VASTO MARE


Non ho bisogno del vasto mare, l'immenso cielo,

Ne voglio lanciare un gran aquilone
Per prendere i correnti dei quattro punti cardinali;
Voglio solo un'istante,
Voglio solo un raggio,
Voglio solo una fessura -
Come un bambino arrampicato
Alla finestra di una stanza scura
Cerco, ad ovest l'eterna
Fessura
Raggio
Istante.THE VAST SEA


I have no need of the vast sea, of the boundless sky,

Nor wish to fly a huge kite
For catching the currents from the four cardinal points;
I want only a moment,
I want only a ray,
I want only a fissure -
As a child climbing
At the window of a dark room
I look at west for the eternal
Fissure
Ray
Moment.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...