miercuri, 28 septembrie 2011

Jean Dypreau


TEXTUAR

Cuvînt dezbrăcat, un nou sens te aşteaptă.
Avea harul limbii numai în ţara viperelor.
Cei care mă scormonesc nu mă vor găsi niciodată.
Credinţa mea e utilitară ; nu face decît să ridice munţii.

Mi-era atît de dată încît a trebuit s-o reiau.
Tu îmi împleteşti fidelitatea.
Regulile echilibrului fac acul de balanţă.
Vrea să aibă primul cuvînt.

Din întîlnirea a două nimicuri
se poate naşte adevărul în artă.
Să trăieşti din pana ta
dar ca pasărea.

Cerul nu se teme de marea pe care o are de băut.

Unele păsări ar fi vrut să aibă înotătoare
pentru a fraterniza cu peştii zburători.

Te dezbrac cu propria-ţi imaginaţie.

Dialoga cu moartea avînd ca martor viaţa.TEXTUAR

Stripped word, a new meaning is waiting for you.
He has the grace of language only in the land of vipers.
Those who dig for me never will find me.
My faith is utilitarian ; it makes mountains raise.

It was so given to me that I had to resume it.
You are intertwining my faithfulness.
The rules of equilibrium make the needle of balance.
He wants to have the first word.

From the meeting of two nothings
can be born the truth in art.
Live by your feather
but as a bird.

The sky isn't afraid of the sea that is drinking.

Some birds would liked to have fins
to fraternize with the flying fishes.

I get you naked with your own imagination.

He was talking with death having life as a witness.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...