miercuri, 31 august 2011

Aleksander Nawrotcki


SCHIŢĂ DE DRAGOSTE

Dragoste - pasăre albă pe cer singuratic,
apa doreşte să o prindă în braţe rotunde.
Dragoste - bărbatul înconjurat de cuvinte marginale
aprofundează unul...Neînchiderea mării !
E timpul dragostei. În lectici de aur
o poartă prin noroi spre ultima stea.

Cînd în urma ei se cicatrizează aerul,
are ochii curaţi, ca o modă veche.


A SKETCH OF LOVE

Love - white bird in a lonely sky,
the water wants to catch you with round arms.
Love - the man surrounded by marginal words
is deepening one...The boundlessness of the sea !
It's time of love. In golden litters
he is carrying it through the mud to the last star.

When behind it the air is scaring,
he has clean eyes, like an old fashion.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...