marți, 30 august 2011

Kabir


FLAUTUL INFINITULUI CÎNTĂ NEÎNCETAT

Flautul Infinitului cîntă neîncetat, iar sunetul lui e iubire :
Cînd iubirea renunţă la toate limitele, atinge adevărul.
Ce departe se răspîndeşte parfumul ! Nu are capăt şi nimic nu-i stă împotrivă.
Forma acestei cîntări străluceşte ca un milion de sori : incomparabil sună ţitera, ţitera pe care răsună notele adevărului.


THE FLUTE OF THE INFINITE INCESSANTLY IS SINGING

The flute of the Infinite incessantly is singing, and its sound is love :
When love renounces all the limits, it reaches the truth.
How far its fragrance is spreading ! It has no end and nothing is against it.
The shape of this song is shining like a million suns : incomparably is sounding the zither, the zither on which the notes of the truth are sounding.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...