sâmbătă, 1 octombrie 2011

Paul Celan


COLINA

Alături de mine eşti tu, mie asemeni :
ca o piatră
în obrazul nopţii afundată.
O, această colină, iubito,
unde ne rostogolim fără încetare,
noi pietre,
din pîrîu în pîrîu.
Mai rotunzi uneori.
Mai asemănători. Mai străini.
O, acest ochi vlăguit
care rătăceşte aici ca şi noi
şi minunîndu-se, uneori,
întruna ne priveşte.


THE HILL

Close to me are you, similar to me :
like a stone
stuck in the cheek of the night.
Oh, this hill, my love,
where we are ceaselessly rolling,
we stones,
from  brook to  brook.
Sometimes rounder.
More similar. More stranger.
Oh, this exhausted eye
that is wandering here like us
and marveling, sometimes,
always is looking at us.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...