miercuri, 2 noiembrie 2011

Rabindranath Tagore


OCHII TĂI ÎNTREBĂTORI SUNT TRIŞTI

Ochii tăi întrebători sunt trişti. Ei caută să-mi pătrundă gîndurile, ca luna - marea.
Mi-am dezvăluit viaţa dinaintea ochilor tăi de la un capăt la celălalt, şi n-am ascuns, nici n-am păstrat nimic pentru mine. Iată de ce nu mă cunoşti.
Dacă ar fi numai o nestemată, aş putea-o sparge în sute de bucăţi şi ţi le-aş prinde salbă-n jurul gîtului.
De-ar fi numai o floare proaspătă, gingaşă şi parfumată, aş culege-o şi ţi-aş prinde-o în păr.
Dar e o inimă, mult-iubita mea! Unde-i sunt ţărmurile, unde - străfundul ?
Tu nu cunoşti hotarele acestei împărăţii, deşi îi eşti stăpînă.
De-ar fi o clipă de-ncîntare numai, ea s-ar desface într-un surîs şi l-ai putea zări şi desprinde într-o clipită.
Durere de-ar fi numai, s-ar prefira în lacrimi limpezi, şi toate tainele i s-ar dezvălui fără cuvînt.
Dar e iubire, mult-iubita mea !
Bucuria şi chinul ei sunt fără margini şi nesfîrşite darurile ei şi bogăţia.
Şi-atît de aproape ţi-e precum viaţa ta şi, totuşi, niciodată n-o poţi cunoaşte pe de-a-ntregul.YOUR QUESTIONING EYES ARE SAD

Your questioning eyes are sad. They seek to penetrate my thoughts, like the moon - the sea.
I have revealed my life before your eyes from beginning to end, and I didn't hide, nor kept anything for me. That's why you don't know me.
If it would be only a gem, I could break it into hundreds of peaces and I could put them around your neck.
If it would be only a fresh flower, delicate and fragrant, I should pick it up and put it in your hair.
But it's a heart, my beloved ! Where are its shores, where its depths ?
You don't know the boundaries of this kingdom, although you are its mistress.
If it would be only a charming moment, it would open in a smile and you could see it and draw in a moment.
If it would be only pain, it would slip into clear tears and all its secrets would reveal without a word.
But it's love, my beloved !
Its joy and torment are borderless and endless are its gifts and reachness.
And so close is to you, as your own life, but, yet, you  can never entirely know it.

Un comentariu:

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...