luni, 26 martie 2012

Cesare Pavese

                         

YOU WIND OF MARCH

Eşti viaţa şi moartea.
Ai venit în martie
Pe pămantul pustiu -
Fiorul durează.
Sînge al primăverii
- Anemonă sau nor -
Pasul tău gingaş
Silueşte ţărîna.
Reîncepe durerea.
Pasul tău gingaş
Redeschide durerea.
Era rece ţărîna
Sub cerul sărac,
Inertă şi ferecată
În lîncedul somn
Acelui ce a încetat să mai sufere.
Chiar îngheţul era blînd
În adâncimile inimii.
Între viaţă şi moarte
Speranţa tăcea.

Acum orice trăieşte
Are un glas şi un sînge.
Acum pămîntul şi cerul
Sunt un puternic fior,
Nădejdea le zguduie,
Dimineaţa le răscoleşte,
Pasul tău le scufundă,
Suflul tău de auroră.
Sînge al primăverii
Tremură-ntregul pămînt
De un tremur străvechi.

Ai redeschis durerea.
Esti viaţa şi moartea.
Deasupra pămîntului gol
Ai trecut uşoară
Ca rîndunica sau norul,
Şi torentul inimii
S-a trezit şi irumpe
Şi se reflectă în cer,

Şi lucrurile le oglindeşte,
Şi lucrurile suferă, se zvârcolesc
În inimă şi în cer.
Aşteptându-te.
E dimineaţa, e aurora,
Sînge al primăverii,
Ai siluit ţărâna.

Speranţa se zvârcoleşte
Te aşteaptă, te cheamă.
Eşti viaţa şi moartea.
Pasul tău e uşor.YOU WIND OF MARCH

You are the life and the death
You came on march
On the desert ground -
The thrill lasts.
- Wind flower or cloud -
Your gentle step
Rapes the dust.
The pain begin again.
Your gentle step
Opens the pain again.
The dust was cold
Under the poor sky,
Still and shut
In the flat sleep
Of that who stopped to suffer.
The frost itself was mild
In the depth of the heart.
Between life and death
The hope was silent.

Now everything live,
Has a voice and a blood.
Now the earth and the sky
is a powerful thrill,
The hope shakes them,
The morning stirs them up,
Your step dips them,
Your dawn breath.
Blood of the spring
The entire earth are trembling
By a ancient trembling.

You opened the pain again.
You are the life and the death.
Over the bear ground
You passed lightly
Like the swollow or the cloud,
And the torrent of the heart
Awoke and bursts
And reflect itself in the sky,
And mirrors the things,
And the things suffer, writhe
In the heart and in the sky,
Waiting for you.
It's morning, it's dawn,
Blood of the spring,
You raped the dust.

The hope are writhing ,
Waits for you, calls you.
You are the life and the death,
Your step is light.

2 comentarii:

  1. Vântul de martie e cel de dinainte de frunze, amintindu-mi de amestecul egal de plăcere și durere care e viața, cu sângele ei primăvăratec. Frumoasă poezie, Silvia!

    RăspundețiȘtergere
  2. E ceva sfasietor in venirea primaverii. Poate e smulgerea din moarte...

    RăspundețiȘtergere

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...