sâmbătă, 31 martie 2012

Rabindranath Tagore

                                      

PUNE TEMEI PE IUBIRE...

" Pune temei pe iubire, chiar dac-aduce durere. Inima nu ţi-o fereca ! "
" O, nu, prietene, vorbele tale sunt tainice şi nu le pot pricepe ! "

" Rostul inimii e doar să se dăruie într-o lacrimă, într-un cîntec, iubito ! "
" O, nu, prietene, vorbele tale sunt tainice şi nu le pot pricepe ! "

" Răsfăţul dragostei e vremelnic asemeni uni strop de rouă ; în vreme ce rîde, moare. Dar durerea este puternică şi statornică. Îngăduie dragostei ce doare să fie trează-n ochii tăi ! "
" O, nu, prietene, vorbele tale sunt tainice şi nu le pot pricepe ! "

" Floarea de lotus se desface-n lumina soarelui şi dă tot ce are. Ea nu rămîne doar mugur în ceaţa eternă a iernii ! "
" O, nu, prietene, vorbele tale sunt tainice şi eu nu le pot pricepe ! "


HAVE FAITH IN LOVE...

" Have faith in love, even if it brings pain. Don't shut your heart ! "
" Oh, no, my friend, your words are hidden and I can't undrstand them ! "

" The destiny of the heart is to offer itself in a tear, in a song, my love ! "
" Oh, no, my friend, your words are hidden and I can't understand them ! "

" The delight of love is temporary like a drop of dew, while it laughs,it dies. But pain is strong and constant. Allow the hurting love  to be awake in your eyes ! "
" Oh, no, my friend, your words are hidden and I can't understand them ! "

" The lotus flower opens in the sunlight and gives everything it has. It doesn't remain only a bud in the eternal mist of the winter ! "
" Oh, no, my friend, your words are hidden and I can't understand them ! "

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...