joi, 19 decembrie 2013

Kiss BenedekMIT DE RAŢĂ SĂLBATECĂ

Mit auriu de raţă sălbatecă
rupe-n declin paradisul plecării.
Stuf în beţia învecinării,
moi buzdugane -
îl sorb depărtării.

Aripa-i sparge lumina pe trestii,
perle de apă, îmbrobonări,
visuri: păunii -
raze, rotiri,
înălţări.

Irişii-s arse focare de stea,
alb în pupilele-i timpul transpare
visuri: cînd trece se-aprinde cu ea
trestie, stuf: osuare.

Joc ce se-nchipuie închipuirii,
soarele scaldă balta stătută,
şapte culori ţipă-n plisc subsuară,
scaldă, înot, scufundări,
uitare de sine tăcută.

O, păunii, păunii!
Cînd se iveşte,
penele-s smulse, moţul sleit,
apa sălbatecă
o cuibăreşte.

Traducere de Paul Drumaru


MITO DI ANATRA SELVATICA

Mito dorato di anatra selvatica
rompe il paradiso della partenza.
Canna nella sbornia della vicinanza,
sofici clave -
sorso nella lontananza.

La sua ala rompe la luce,
perle d'acqua, goccie,
sogni: i pavoni -
raggie, giri,
alzamenti.

L'iridi bruciati pezzi di stella,
bianco nelle sue pupille il tempo
sogni: quando passa s'accende
le canne: ossari.

Gioco dell'immaginazione,
il sole riscalda il laghetto,
sette colori gridan nel becco,
bagno, nuoto, immersioni,
silenziosa dimenticanza.

O, i pavoni, i pavoni!
Quando appare
le piume strappate, il ciuffo caduto,
l'acqua selvaggia
e il suo nido.LEGEND OF A WILD DUCK

Golden legend of a wild duck
breaks the paradise of departure.
Reed in the frenzy of neighbourhood,
soft maces -
sip to the distance.

Its wing breaks the light,
water pearls, beads,
dreams: the peacocks -
rays, turnings round,
risings.

The irises are burned peaces of a star,
white in your pupils the time
dreams: when passes it lights
the reeds: ossuary.

Game of the imagination,
the sun warms the still lake,
seven colors screaming in its beak,
bathing, swimming, dipping,
silent self oblivion.

Oh, the peacocks, the peacocks!
When it appears
the feathers are torn  away, the crest fallen, 
the wild water
becomes its nest.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...