sâmbătă, 28 iunie 2014

Sohrab Sepehri
APA

Să nu tulburăm pîrîul!
Imaginaţrîngi-vă un porumbel care bea din el,
ori într-un crîng îndepărtat un cintezoi cum îşi spală aripile în el,
sau într-un sătuc de departe cum umple un urcior.
Să nu tulburăm apa!
Poate că pîrîul aleargă la picioarele unui plop
şi mai alină suferinţele inimii cuiva.

Poate un derviş îşi moaie pîinea tare în apă.
Poate o femeie frumoasă se plimbă pe malul pîrîului
şi apa îi sporeşte frumuseţea -
să nu tulburăm pîrîul.

Cum te împrospătează apa!
Ce curent primăvăratic!
Ce prietenoşi îmi par oamenii din satul aşezat în amonte,
ce norocoşi sunt!

Fie ca izvoarele lor să fie veşnic proaspete,
vacile lor mereu fertile!

Nu am văzut satul lor,
dar sunt sigur că urma piciorului lu Dumnezeu
e întipărită la poalele colibei lor
şi luna luminează drumul cuvintelor lor.

Zidurile şi gardurile vii sunt sigur că sunt scunde în satul din amonte.
Albastrul acolo e un adevărat albastru
şi toţi ştiu cînd înfloresc florile.

Ce sat minunat trebuie să fie!
Fie uliţele şi livezile lui pline de muzică!
Oamenii din acel sat
au păstrat pîrîul limpede.
Să nu tulburăm apa!THE WATER

Let us not muddy the brook!
Imagine yourself close to a pigeon that is drinking from it,
or in a distant grove a chaffinch washing its wings in it,
or in a distant village filling up a pitcher.
Let us not muddy the water!
Maybe the brook runs at the root of a poplar tree
and comforts the sufferings of somebody's heart.

Maybe a monk dips his tough bread în the water.
Maybe a beautiful woman walks on the edge of the brook
and the water increases her beauty -
let us not muddy the water.

How the water make you fresh!
What a spring stream!
How friendly seem to me the people in the upstream village,
how lucky they are!

May their water springs be always fresh,
their cows always fertile!

I haven't seen their village,
but I am sure that the God's footmark
is printed at the ground of their cabins
and the moon lights the road of their words.

The walls and the hedges, I am sure, are low in the upstream village.
The blue there is a true blue,
and everybody knows when the flowers bloom.

What a wonderful village must be!  
May its alleys and orchards be full of music!
The people in that village have kept the brook clear.
Let us not muddy the water!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...