miercuri, 4 iunie 2014

Paul EluardFĂRĂ SUPĂRARE

Lacrimi ale ochilor, dureri ale năpăstuiţilor,
Nenorociri neluate-n seamă şi plînset fără culoare.
Nu vrea nimic, nimic nu cere, deşi nu e nepăsător,
Şi e mîhnit dacă e liber, mîhnit cînd e în închisoare.

Amară-i vremea; noaptea e atît de neagră
Că nu te-nduri să scoţi un orb pe stradă.
Cei tari se odihnesc; neputincioşii
Stăpîni sunt pe putere.
Lîng-al reginei scaun stă regele-n picioare.

Surîsuri şi suspine, blesteme, putrezesc
În gura celor muţi, în ochii celor laşi.
Nu vă atingeţi! Totu-i aprins şi totul arde!
Mîinile
Le-aveţi făcute pentru buzunare
Şi pentru frunţi.

O umbră...
Nefericirea lumii-ntregi...
Deasupra ei iubirea mea,
Ca o sălbăticiune crudă,
Goală.SENZA RISENTIMENTO

Lacrime degli occhi, dolori dei sfortunati,
Guai sbadati e pianto privo di colore.
Non vuole nulla, nulla chiede, anche se non e indifferente,
E soffre se e libero, soffre nella prigione.

Amaro e il tempo; la note e cosi nera
Da non deciderti di lasciar un cieco nella strada.
I potenti riposano; i deboli
Sono padroni del potere.
Accanto alla sedia della regina sta il re nei piedi.

Sorrisi e sospiri, maledizioni, marciono
Nella bocca dei muti, negli occhi dei vigliacchi.
Non toccate!Tutto e acceso e brucia!
Le mani
Sono fatte per le tasche
E per le fronti.

Un'ombra...
L'infelicita del mondo intero...
Sopra di essa il mio amore,
Come un creatura selvatica crudele,
Nuda.WITHOUT OFFENCE

Tears of eyes, pains of the oppressed,
Unnoticed misfortunes and weeping out of colour.
It wants nothing, it asks nothing, though it is not indifferent,
And suffers if is free, suffers in the prison.

Bitter is the weather;the night is so black
That you have not the heart to leave a blind man in the street.
The powerful rest;the weak
Are the masters of the power.
Near the queen's chair the king stand up.

Smiles and sighs,curses, rots
In the dumb's mouth, in the coward's eyes.
Don't touch! All is hot and burn!
The hands
Are made for the pockets
And for the foreheads.

A shadow...
The misfortune of the entire world...
Above it my love,
Like a cruel wild creature,
Naked. 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...