miercuri, 29 octombrie 2014

Rabindranath TagoreJUCĂRII

Copile, cît de fericit eşti tu, cînd pe ţărînă
o dimineaţă-ntreagă mi te joci c-o frîntă ramură în mînă.
Sunt prins de treburile mele
şi ore-ntregi socot la cifre grele.
Poate că-mi vei zvîrli cîte-o privire
şi-un gînd citit pe faţă:
"Ce joc neghiob să-ţi prăpădeşti cu el o dimineaţă."
Copile, am dat uitării arta de-a mă pierde-n gol
cu beţe şi cu turte de nămol.
Eu caut scumpe jucării topind
un bulgăr de-aur şi argint.
Cu orice-ţi cade-n mîini, pe ne-alesele
îţi făureşti atîtea jucării vesele.
Îmi irosesc şi timpul şi puterea
cu lucruri ce nicicînd n-am să le-ating.
În şubreda mea luntre mă tot zbat pe loc,
rîvnind să trec Marea Dorinţei,
mereu uitînd că joc şi eu un joc.GIOCATTOLI

Bambino, quanto felice sei tu, quando nella polvere
un'intera mattinata giochi con un ramo rotto nella mano.
Sono occupato coi miei lavori
ed ore per ore conto difficili numeri.
Forse mi getterai uno sguardo
e un pensiero leggero sul tuo viso:
"Che stupido gioco per sprecare una mattinata."
Bambino, mi sono scordato dell'arte di perdermi nel vuoto
con bastoni e pannelli di fango.
Io cerco cari giocattoli fondendo
una palla d'oro e argento.
Con ogni cosa che prendi, senza scegliere
sai fai tanti gioiosi giocattoli.
Io spreco il mio tempo ed il potere
con cose che mai raggiungero.
Nella mia debole barca mi sbatto nel luogo,
sperando di attraversar il Mare del Desiderio,
dimenticando sempre che anche io faccio un gioco.TOYS

Child, how happy you are, when in the dust 
a whole morning play with a broken twig in your hand.
I am busy with my work
and hours by hours I am counting difficult numbers.
Maybe you will give me a look
and a thought I shall read on your face:
"How a stupid game to waste a morning."
Child, I have forgotten the art of losing myself in the void
with sticks and cakes of mud.
I seek for precious toys melting 
a ball of gold and silver.
With every thing you get, without choosing
you know to make so many cheerful toys.
I waste my time and my power
with thinghs that I shall never reach.
In my weak boat I struggle on the point,
hoping to cross the Sea of Desire,
always forgetting that I also play a game.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...