marți, 25 noiembrie 2014

Fernando PessoaSALATA

Ce amestec de Natură şi-n farfuria mea!
Surorile mele plantele,
Însoţitoare ale izvoarelor, nişte sfinte
La care nimeni nu se roagă...

Sunt smulse şi iată-le pe masa noastră
Iar prin hoteluri tot felul de clienţi gălăgioşi,
Sosind încărcaţi cu fel de fel de bagaje şi pleduri,
Cer "salată", fără să-şi pună probleme...

Fără să-şi dea seama că-i cer Pămîntului-Maică
Prospeţimea şi copiii lui cei dintîi,
Cele dintîi cuvinte-nverzite pe care el le pronunţă,
Cele dintîi lucruri vii şi strălucitoare
Zărite de Noe
Atunci cînd apele începură să scadă, iar vîrful munţilor
Ieşi la suprafaţă înverzit şi uscat
Şi cînd în văzduh, acolo unde porumbelul îşi făcu apariţia,
Curcubeul se destrăma...

Traducere de Dinu FlămândL'INSALATA

Che miscela di Natura nel mio piatto!
Le mie sorelle, le piante,
Compagne dei sorgenti, delle sante
alle quali nessuno prega...

Sono strappate ed eccole sulla nostra tavola,
E negli alberghi i clienti chiassosi,
Arrivando con bagagli e coperte,
Chiedono "l'insalata", senza pensare...

Senza accorgersi che chiedono alla Terra-Madre
La freschezza e i suoi primi bambini,
Le prime parole verdi che essa pronuncia,
Le prime cose vive e brillanti
Vedute da Noe
Quando le acque cominciarono abbassarsi, e la cima delle montagne
Spunto fuori verde e asciugato
E quando nell'aria, la dove la colomba volo,
L'arcobaleno si dissipava...THE SALAD

What a mixture of Nature in my plate!
My sisters, the plants,
Companions of the fountains, some sains
To whom nobody preys...

They are torn away and here they are on our table,
And in the hotels the noisy customers,
Coming with luggages and blankets,
Asks for "salad", without thinking...

Without realizing that they ask from Mother Earth
Its freshness and its first children,
The first green words that it utters,
The first living and shining things
Seen by Noah
When the waters began to lower, and the top of the mountains
Came out green and dry
And when in the air, where the dove flew,
The rainbow was vanishing...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...