sâmbătă, 15 noiembrie 2014

Jorge Luis BorgesO DESPĂRŢIRE


Înserare ce-ai subminat despărţirea noastră.

Înserare tăioasă, încîntătoare şi monstruoasă,
asemeni unui înger întunecat.
Înserare în care gurile noastre au cunoscut intimitatea pură a sărutărilor.
Timpul inevitabil se revărsa
peste îmbrăţişarea inutilă.
Făceam risipă de pasiune împreună, nu pentru noi,
ci pentru singurătatea ce în curînd avea să vină.
Lumina ne-a respins; noaptea sosise în mare grabă.
Te-am condus acasă în ceasul de gravitate al umbrei pe care numai luceafărul o atenuează.
Precum cel ce se întoarce dintr-o pajişte pierdută, aşa m-am întors eu desprins din îmbrăţişarea ta.
Precum cel ce se întoarce dintr-un tărîm de spade, aşa m-am întors eu din lacrimile tale.
Înserare ce rămîi vie ca un vis
printre celelalte înserări.
Aveam să ating apoi şi să las în urmă
rînd pe rînd nopţi şi depărtări.

Traducere de Andrei Ionescu
UNA SEPARATZIONE


Sera che hai minato la nostra separazione.

Sera tagliente, incantevole e mostruosa,
simile ad un angelo scuro.
Sera in cui le nostre bocche hanno conosciuto l'intimita pura dei baci.
Il tempo si riversava inevitabilmente
sopra l'inutle abbraccio.
Facevamo spreco di passione insieme, non per noi,
ma per la solitudine che presto arrivera.
La luce ci ha rinnegati; la notte e venuta in fretta.
Ti ho condota a casa nell'ora di gravita dell'ombra che soltanto la stella la diminuisce.
Come quello che ritorno da un prato perso, cosi  sono tornato io dal tuo abbraccio.
Come quello che ritorna da una terra di spade, cosi sono tornato io dalle tue lacrime.
Sera che resti viva come un sogno
tra le altre sere.
Succedeva raggiungere e poi superare
poco a poco notti e lontananze.A SEPARATION


Nightfall that sapped our separation.

Sharp, charming and monstrous nightfall
alike a dark angel.
Nightfall in which our mouths knew the pure intimacy of the kisses.
The time was unavoidably pouring out 
over our useless embrace.
We squandered a lot of passion together, not for us,
but for the loneliness that was to come soon.
The light rejected us; the night came in a hurry.
I saw you home in the hour of gravity of the shadow that only the morning star can attenuate.
As someone who comes back from a lost lawn, so I came back from your embrace.
As someone who comes back from a sword land, so I came back from your tears.
Nightfall alive like a dream
among the other nightfalls.
I was to reach and go beyond
turn by turn nights and distances.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...