sâmbătă, 3 ianuarie 2015

Vasko PopaÎNAINTE DE JOC

Se închide un ochi,
se scrutează toate ungherele proprii
ca să se vadă dacă nu sunt
cuie, sau pungaşi, sau ouă de cuc.

Se mai închide un ochi, şi-apoi
te încordezi, sari.
Se sare sus, foarte sus,
mai sus de sine.

De-acolo se cade cu toată greutatea,
se cade zile-n şir,
pînă-n adîncimea cea mai mare a abisului propriu.

Cel care nu se sparge-n bucăţi,
cel care rămîne întreg şi întreg se ridică,
acela joacă.PRIMA DI GIOCARE

Si chiude un'occhio,
si scruta tutti i propri angoli
per vedere se non ci sono
chiodi, imbroglioni, o uovi di cuccu.

Si chiude l'alto occhio, e poi
si tende, si balza.
Si balza su, molto su,
piu su di te stesso.

Da su si cade con tutto il peso,
si cade giorni per giorni,
fino alla piu grande profondita del proprio abisso.

Quello che non si spezza,
quello che resta intero e intero si alza,
quello gioca.BEFORE PLAYING

We close an eye,
we scan every own corner
in order to see if there are not
nails, thieves, or cuckoo eggs.

We close another eye, and then
we strein, we jump.
We jump up, very up,
more up than ourselves.

From above we fall with all our weight,
we fall days by days,
as far as the greatest depth of our own abyss.

That who is not broken,
that who stays safe and safe it gets up,
that is playing.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...