vineri, 10 iunie 2011

Fernando Pessoa
FIECARE ÎMPLINEŞTE DESTINUL

Fiecare împlineşte destinul care îl împlineşte,
Şi işi doreşte destinul pe care şi-l doreşte ;
Nu împlineşte ceea ce îşi doreşte,
Nici nu-şi doreşte ceea ce împlineşte.

Precum pietrele mărginind straturile de flori
Ne-a rînduit si pe noi Fatumul, şi aici rămînem ;
Căci Soarta ne-a aşezat 
Acolo unde avem să fim.

Nu am putea dobîndi o mai bună cunoaştere
Despre ce ni se întamplî decat prin cele ce ni se întamplă.
Sa împlinim deci ceea ce suntem.
Nu ne-a fost dat nimic mai mult.EACH OF US FULFILS THE DESTINY

Each of us fulfils the destiny that fulfils him,
And wants the destiny that he wants ;
He doesn't fulfil what he wants,
Nor he wants what he fulfils.

Like the stones bordering the flowerbeds
Fatum has ordained us, and here we stay ;
For Fate has placed us
Where we have to be.

We couldn't acquire a better knowledge
About what happens to us, but by what happens to us.
So let's fulfil what we are.
We were given nothing more.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...