marți, 29 aprilie 2014

Rabindranath TagorePESTE CÎMPURILE DE OREZ...

Peste cîmpurile de orez verzi şi gălbui,umbrele norilor de toamnă alunecă, alungate de soarele sprinten.
Albinele uită să-şi culeagă miere; îmbătate de lumină bîzîie şi freamătă nebuneşte.
În ostrovul rîului rîţoii dau ţipăt de bucurie, fără să ştie de ce.
Prieteni, nimeni să nu se întoarne acasă în dimineaţa asta, nimeni să nu meargă la muncă. Să ne-mbătăm de azur în goană vijelioasă, şi-n beţia noastră să jefuim întinsurile.
Rîsul gîlgîie în aer, ca spuma în unda fluviului.
Prieteni, să ne risipim dimineaţa în cîntece, rodnic nefolositoare.

Traducere de Iv.MartinoviciOVER THE FIELDS OF RICE...

Over the green and yellow fields of rice, the shadows of the autumn clouds glide, banished by the agile sun.
The bees forget to collect their hony, drunk with light buzz and bustle madly.
On the islet of the river the ducks give shout of joy, without knowing why.
Friends, let no one of us turn home this morning, no one go to wark. Let us get drunk with blue running, and in our drunkness let rob the stretches.
The laughters gurgle in the air, like the foam in the river waves.
Friends, let us waste our morning in songs, fruitfully useless.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...