miercuri, 28 mai 2014

Fernando Pessoa***

Tot ceea ce încetează e moarte, şi e chiar moartea noastră
Dacă acel ceva pentru noi încetează. Iată un copac
Ofilindu-se, iar odată cu el
Şi o parte a vieţii mele.
În tot ceea ce am privit a rămas o parte din mine.
Asemenea tuturor lucrurilor văzute de mine, cînd ele trec
Şi eu trec, fără să disting amintirea
Celor văzute de cele trăite.

Traducere de Dinu Flămând***

Tutto cio che finisce e morte, ed e appunto la nostra morte
Se quello finisce per noi. Ecco un'albero
Appassire, e nello stesso tempo
Una parte della mia vita.
In tutto cio che ho guardato e rimasta una parte di me.
Simile a tutte le cose viste da me, quando passano
Anche io passo, senza distinguere il ricordo
Delle cose viste da quello delle cose vissute. ***

Everything which ceases is death, and it is even our death 
If it ceases for us.Here is a tree
Withering, and in the same time
A part of my life.
In all I have looked at  has remained a part of me.
Alike all the things seen by me, when they pass
I pass too, without distinguishing the memory
Of the seen things from that of the lived ones.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...