duminică, 13 octombrie 2013

Einar BragiCAII  NĂRĂVAŞI

Cai nărăvaşi ( cu harfe zvîcnind în piept a cîntec şi cozi
biciund rătăcite peste ochiul de ocean al inimii ) aştern
din goană tăişul de potcoavă al copitelor pe oglinda gheţii:
pojghiţă sticloasă între bolta vieţii şi a morţii.

Cumplite glasuri cheamă din adîncuri, şi ce hotărîţi
pintenii. Frînt vaietul acelor de gheaţă din carnea zdrobită
a copitei. Sîngele prelins vîlvătaie din rănile norilor,
pergament brun-roşcat peste ochii tineri - stelele sprîncenelor.

Vlaga braţului toată încleştată în coamă şi goana se curmă
la margine de copcă. Mijesc zorile, cîţiva trandafiri
încrustaţi în trupul gheţii se zăresc ( roşii şi albi ) pe care
soarele cu lacome mîini îi strînge.

Traducere de Mircea Bucurescu


CAVALLI RESTII

Cavalli restii ( dalle arpe pulsando nel petto e code
frustando smarrite sopra l'occhio oceanico del cuore) stendono
dal correre il taglio dei ferri degli zoccoli sullo specchio del ghiaccio:
pellicola vetrosa tra la volta della vita e della morte.

Terribili voci chiamano dai profondi, e quanto decisi
gli speroni. Spezzato il lagnarsi degli aghi di ghiaccio dal carne schiacciato
degli zoccoli. Il sangue scolato fiamma dalle ferite delle nuvole,
rosastro cartiglio sopra gli occhi giovani - le stelle dei sopraccigli.

Il potere del braccio aggrappato nella chioma e il correre finsce
al ciglio del crepaccio. Spunta l'alba, parecchie rose
intarsiate nel corpo del ghiaccio si vedono ( rosse e bianche ) che
il sole coglie con avide mani.RANDY HORSES

Randy horses ( with harps singing n their chests and tails
lashing lost over the ocean eye of the heart ) spread
from the running the edge of the hoofs on the mirror of the ice:
glassy crust between the vault of the life and death.

Terrible voices call from the depth, and how decided
the spurs are.Broken the lamentation of the ice needles in the crushed flesh  
of the hoofs.The blood trickled as a flame from the wounds of the clouds,
redish parchment over the young eyes - the stars of the eyebrows.

The power of the arm clenched on the mane and the running ends
at the edge of the icehole. It was dawning, some roses
intalied in the body of the ice are seen ( red and white ) which
the sun gathers with greedy hands.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...