joi, 10 octombrie 2013

Rabindranath TagoreFRATE, NIMENI NU TRĂIEŞTE VEŞNIC

Frate, nimeni nu trăieşte veşnic şi nimic nu dăinuie mult. Aminteşte-ţi asta mereu, şi bucură-te.
Nu toţi purtăm aceeaşi străveche povară şi nu tuturor ne e sortit să străbatem aceeaşi lungă cărare.
Poetul nu-i legat să cînte acelaşi cîntec vechi.
Floarea se ofileşte şi moare, dar acela care-a purtat-o nu trebuie să-i plîngă mereu soarta.
Frate, aminteşte-ţi asta mereu, şi bucură-te.

E nevoie de linişte deplină pentru ca toate sunetele să se-mplinească în armonia desăvîrşită.
Viaţa lîncezeşte înspre amurgul ei,
pentru-a se cufunda în umbre de-aur.
Iubirea trebuie smulsă din jocul ei pentru a bea din cupa durerii şi a renaşte în raiul lacrimilor.
Frate, aminteşte-ţi asta mereu, şi bucură-te.

Ne grăbim să culegem florile de teamă să nu fie spulberate de vîntul ce trece.
Sîngele se iuţeşte şi ochii ni se-aprind cînd furăm cîte un sărut, care s-ar risipi, dacă am zăbovi.
Viaţa noastră e plină de jind, dar vremea sună ceasul despărţirii.
Frate, aminteşte-ţi asta mereu, şi bucură-te.
N-avem timp să prindem un lucru, să-l zdrobim şi să-l zvîrlim în praf.
Orele gonesc iute, ascunzîndu-ne visele-n mantie.
Viaţa e scurtă, puţine zile meneşte iubirii.
Frate, aminte-ţi asta mereu, şi bucură-te.

Iubim frumuseţea pentru că ea dănţuieşte după aceeaşi melodie vioaie, ca şi viaţa noastră.
Preţuim ştiinţa, pentru că niciodată nu vom putea atinge ştiinţa desăvîrşită.
Totul trebuie săvîrşit şi împlinit în cerul cel veşnic.
Dar moartea păstrează proaspete de-a pururi florile pămînteşti ale amăgirii.
Frate, aminteşte-ţi asta mereu, şi bucură-te.

Traducere de Iv. Martinovici
BROTHER, NOBODY LIVES FOREVER

Brother, nobody lives forever and nothing lasts long.Remember this always, and enjoy.
Not everybody bear the same ancient burden and not everybody is destined to walk the same long path.
The poet is not bound to sing the same old song.
The flower withers and dies, but he who held it may not complain of its fate forever.
Brother, remember this always, and enjoy.

It needs full silence for all the sounds to melt in perfect armony.
Life languishes at its twilights for immerging in the shadows of gold.
Love must be torn off from its game for drinking the cup of sorrow and reborning in the paradise of tears.
Brother, remember this always, and enjoy.

We hurry up to pick the flowers for fear of being swept away by the wind that passes.
Our blood is boiling and our eyes is burning when we steal a kiss that would scatter away if we should delay.
Our life is full of yearning, but the time sounds the hour of departure.
Brother, remember this always, and enjoy.

We have no time to catch something, to crush it and throw it in the dust.
The hours run quickly, hiding our dreams under their cloack.
Life is short, only a few days destines for love.
Brother, remember this always, and enjoy.

We love beauty because it dances on the same vivid melody as our life does.
We value science because we can never achieve perfect science.
Everthing must be fulfilled in the eternal heaven.
But death keeps fresh forever the earthly flowers of illusion.
Brother, remember this always, and enjoy.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...