marți, 25 februarie 2014

Fernando Pessoa

***
Din satul meu văd toată cuprinderea de pămînt ce poate fi văzută din Univers...
Iată de ce satul meu e tot atît de mare ca orice altă ţară,
Fiindcă eu sunt la înălţimea celor pe care le văd
Şi nu la înălţimea staturii mele...

În oraşe viaţa este mai neînsemnată
Decît în casa mea de aici pe vîrful acestui deal.
Casele din oraşe zăvorăsc vederea cu cheia,
Ascund orizontul, ne înghiontesc privirea şi o alungă departe de bolta cerului,
Ne fac să devenim mai mici căci ne iau tot ce ne-ar putea da ochii,
Şi ne sărăcesc fiindcă singura noastră bogăţie este vederea.

Traducere de Dinu Flămând***

Dal mio villaggio vedo tutto il tratto di terra che puo esser visto dall'Universo...
Ecco perche il mio villaggio e cosi grande come ogni altro paese.
Perche io sono all'altezza di quello che vedo
E non all'altezza della mia altura...

Nelle citta la vita e meno significante
Che nella mia casa  nella cima di questa collina.
Le case della citta serrano la vista con la chiave,
Nascondono l'orzzonte, colpiscono la vista e la cacciano lontano dalla volta del cielo,
Ci rendono piu piccoli perche ci tolgono tutto cio che ni potessero dare gl occhi,
E ci rendono piu poveri perche la nostra ricchezza e il nostro vedere.***

From my village I see the whole earth stretch that can be seen from the Universe...
There is why my village is as large as any other country.
Because I am at the height of all I see
But not at the height of my height...

In the towns the life is less significant
Than in my house on the top of this hill.
The houses of the towns lock the sight with a key,
Hide the horizon, strike the look and chase it far from the vault of the sky,
Make us little because take from us everything our eyes could give to us,
And make us poor because our riches is our seeing.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...