vineri, 8 noiembrie 2013

Friedrich Georg JungerJOC DE APE

Ape, voi, ce cu lumina
vă-mpletiţi într-o urzeală,
ce sclipire dulce curge
ca un foc prin umezeală.

Totul - mai uşor, mai slobod -
se preface în cristale,
dărut ca din potire,
revărsat ca din pocale.

Ca prin sticlă trece-un clinchet,
plin de freamăt e văzduhul -
şi-n mai vesel joc de ape
prinde să trăiască duhul.

Da, încep să-mi simt schimbarea:
oare, nu-s chiar eu izvorul ?
ca un crin mlădiu şi gingaş
şi ca păstrăvul, uşorul...

Nu îmbrăţişez pietrişul,
dalbul clocot de pe maluri,
nu mă legăn cu nisipul,
nu-s vîrtej, ţîşnit din valuri?

Urcă apa şi coboară,
tot ce-i mişcător tresaltă
străluceşte şi dispare;
duhul apelor se-nvoaltă.

Duse şi întoarse valuri
se-mpletesc fără-ncetare.
Doar prefacerea-i viaţă
Şi izvoru-i doar schimbare.

Traducere de Marcel BreslaşuGIOCO DI ACQUE

Acque, voi, che insieme alla luce
v'intrecciate in una tela,
che sfavilla dolce scorre
come un fuoco dentro.

Tutto - piu leggiero, piu libero -
cambia in cristalli,
regalato dalle coppe,
riversato dai calici.

Come nel vetro passa un tintinnio,
frema l'aria dappertutto -
nel allegro gioco d'acque
lo spirito comincia  a vivere.

Si, comincio a sentire il cambiamento:
forse, la sorgente sono io?
come un gentile giglio
e come la trota, la leggiera...

Non abbraccio la ghiaia,
la bianca bollore sulle sponde,
non mi cullo con la sabbia,
non sono un gorgo,schizzando dalle onde?

Monta l'acqua e scende,
tutto cio che  muove salta
splende e sparisce;
lo spirito delle acque fiorisce.

Partendo e arrivando le onde
s'intrecciano senza tregua.
La vita e cambiamento
e la sorgente e cambiare.
PLAY OF WATERS

Waters, you, which with the light
in a cloth are always knitted,
what a sweet sparkle flows
like a fire in the water.

Everything - more light and free -
turns into cristalls,
offered from cups
overflown from the goblets.

As in the glass a clinking passes,
full of rustle is the air -
in a cheerful play of waters
the spirit begins to live.

Yes, I begin to feel my change:
am I not the spring?
like a tender lilly flower
like the lively trout...

Do I not embrace the gravel,
the white boiling on the shores,
do I not swing with the sand
am I not a whirlpool?

The water gets up and down
every movement throb
shine and disappear;
the spirit of the waters flowers.

The waves go and come
ceaselessly knitting.
Life is continuous changing
and the spring is only change.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...