duminică, 24 noiembrie 2013

Jorge Luis BorgesPOETUL ÎŞI DECLARĂ FAIMA

Cercul cerului îmi măsoară gloria,
Bibliotecile Orientului îşi dispută versurile mele,
Emirii mă caută pentru a mă acoperi cu aur,
Îngerii ştiu pe de rost ultimul meu poem.
Uneltele mele de lucru sînt umilinţa şi angoasa;
Ce n-aş da să mă fi născut mort!

Traducere de Andrei Ionescu
IL POETA DICHIARA LA SUA FAMA

Il cerchio del cielo misura la mia gloria,
Le biblioteche dell'Oriente disputano i miei versi,
Gli emiri mi cercano per coprirmi d'oro,
Gli angeli sanno a memoria il mio ultimo poema.
I miei strumenti di lavoro sono l'umilta e l'angoscia;
Che darei di esser nato morto!

THE POET DECLARES HIS FAME

The circle of heaven measures my glory,
The libraries of Orient contend for my lyrics,
The emirs look for me to cover me with gold,
The angels know my last poem by heart.
My working tools are the humility and the anguish;
How much I wish to have been born dead!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...