marți, 12 noiembrie 2013

Rabindranath TagoreMI-AMINTESC DE-O ZI DIN COPILARIE

Mi-amintesc de-o zi din copilărie, cînd am pus o bărcuţă de hîrtie să plutească pe apa unui şanţ.
Era o zi umedă de iulie; mă jucam singur şi eram fericit în joaca mea.
Lăsasem corăbioara de hîrtie să plutească în şanţ.

Deodată nori aducători de furtună se grămădiră pe cer, vîntul bătu în rafale şi ploaia se revărsă în torente.
Rîuleţe de apă tulbure năvăliră, umflară rîul, şi corabia se scufundă.
M-am gîndit cu amărăciune că furtuna s-a stîrnit numai ca să-mi fure fericirea; toată răutatea ei era îndreptată împotriva mea.

Ziua întunecată de iulie s-a dus de mult şi eu m-am gîndit îndelung la toate-acele jocuri pe care le-am pierdut în viaţă.
Mi-am învinuit soarta pentru multele renghiuri pe care mi le-a jucat, cînd deodată mi-am amintit de corăbioara de hîrtie scufundată-ntr-un şanţ.

Traducere de Iv. MartinoviciRICORDO UN GIORNO DELLA MIA INFANZIA

Ricordo un giorno della mia infanzia, quando ho messo una barchetta di carta galleggiare sull'acqua di un fossato.
Era un giorno umido di luglio; giocavo da solo ed ero felice nel mio gioco.
Avevo lasciato la barchetta di carta a galleggiare nel fossato.

All'improvisso nuvolle di tempesta s'affolarono nel cielo, il vento soffiava a raffiche e la pioggia s riversava a torrenti.
Fiumetti di torbida acqua sgorgarono, gonfiarono il fiume e la barchetta s'affondo.
Ho pensato con amarezza che la tempesta e suscitata soltanto per rubare la mia felicita; tutta la sua cattiveria era volta contro di me.

Lo scuro giorno di luglio e passato molto tempo fa e io ho pensato a lungo a tutti quei giochi che ho perso nella mia vita.
Ho accusato la sorte per le tante farse che mi ha fatte, quando all'improvisso mi sono rammentato della barchetta di carta immersa nel fossato.
I REMEMBER A DAY IN MY CHILDHOOD

I remember a day in my childhood when I put a paper boat to float on the water of a ditch.
It was a wet day in July ; I was playing alone and I was happy in my playing.
I had left the paper boat to float into the ditch.

Suddenly the storm clouds gathered in the sky, the wind blew with gusts and the rain poured in torrents.
Turbid brooks rushed upon, swollowed the river and the boat sank.
I thought bitterly that the storm aroused just to steal my joy ; all its wickedness was directed against me.

The dark day of July went away long time ago and I thought hard about all those games that I lost in my life.
I used to blame my fate for the many tricks it played on me, when suddenly I remembered the paper boat sunk into the ditch.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...