sâmbătă, 2 noiembrie 2013

Pilar Blanco
AUTOPORTRET

Fără povara trecutului
urc pînă-n vîrf unde locuieşte ideea,
unde se naşte lumina în matca ei originară,
unde sunt mai mult decît un bărbat
- şi mai mult decît un bărbat visez -
torente de întrebări revărsîndu-se
- linia orizontului pînă-n valea cea mai adîncă.
Fără povara timpului
merg
cometă uşoară printre nori,
pînă la pierdere totală,
de la izvor la albie, la delta unde mă revărs,
fără greutate şi fără trecut, fără cenuşa aştrilor,
cum înoată arboriii, nedemni de zborul tău,
cum pietrele mor dedesubtul unui cer de peşti.AUTORITRATTO

Senza il peso del passato
sto montando fino la cima dove dimora l'idea,
dove e nata la luce nel suo originario letto,
dove sono piu che un uomo
- e piu che un uomo sto sognando -
torrenti di domande traboccando
- la linea dell'orizzonte fino la piu profonda valle.
Senza il peso del tempo
cammino
leggera cometa fra le nuvole,
fino al totale smarrimento,
dalla sorgente al letto, alla delta dove sto riversandomi,
senza peso e senza passato, senza la cenere delle stelle,
come nuotano gli alberi, indegni dell tuo volo,
come i sassi muoiono al di sotto di un cielo di pesci.SELF-PORTRAIT

Without the burden of the past
I mount to the top where leaves the idea,
where is born the light in its foremost bed,
where I am more than a man
- and more than a man I dream -
torrents of questions overflowing
- the line of the horizon
as far as the deepest valley.
Without the burden of the time
I walk
light comet among the clouds,
to the full lost,
from the spring to the bed, to the delta where I overflow,
without weight and past, without the ashes of the stars,
as the trees swim, unworthy of your flight,
as the stones die under a sky of fishes.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...