duminică, 17 februarie 2013

Adam Puslojic
PORŢELANUL CHINEZESC


Eu sunt un fel

de fel de pămînt
care creşte numai
în miezul pămîntului.

Sunt scos la lumină

pînă cînd strălucesc
întru bucuria lor
nevădită

Şi-atunci ei mă ard

pe limba flăcării -
pînă cînd mă înşurubez
în formele magice.

Iar cînd de mine

ei sunt mulţumiţi,
femeile mă răcoresc cu evantaiul,
copiii cu a lor respirare.

Şi-atunci, înţelepţii, pe mine

mesajele lor către vii,
mesajele lor către morţi, le gravează :
fluturi, dragoni...

Apoi, mă alungă din nou

în străfundul pămîntului
după lucoarea
ce o pierdusem.
THE CHINESE PORCELAIN


I am a kind

of a kind of earth
that grows only
in the core of the earth.

I am taken out at light

until I shine
for their hidden
joy

and then they burn me

on the edge of the flame -
till I screw up
in the magic forms.

And when of me

they are satisfied,
women cool me with their fans,
children with their breath.

And then, the wise men, on me

their messages to the living,
their messages to the dead, engrave :
butterflies, dragons...

Then again, they chase me

in the depth of the earth
to regain the light
that I have lost.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...