vineri, 15 februarie 2013

Ingemar Leckius
LUMINĂ DIN LUMINĂ

Priveşte-i faţa. Priveşte cum totul se schimbă.
Ea există-n azurul cerului şi-n nămolul de la Dachau,
licăreşte în roata istoriei.
Ploile se scurg pe obraji. În verdeaţă.
Ea rămîne şi după ce totul s-a dus.
O poartă săracii şi muţii, leproşii.
E-n muntele îndepărtat. În proaspăta iarbă.
O privire vie răzbate prin ţepene măşti.
E şi-n pustie. E-n zarva oraşelor.
În grupul de oameni înspăimîntaţi risipindu-se brusc în toate părţile.
Se află-n furtună şi-n izvorul cristalin,
prin pomii înfloriţi care spumegă de-atîta lumină.
Nu pot să mai întorc adevărului spatele.
E în zăbrelele clipei şi-n constelaţia veciei.
Pe zidurile negrilor. Pe aspra năframă a Veronicăi.
O văd torturată, înjosită, distrusă.
O umbră pe nisip. Chiar şi eu calc pe ea.
Ea se află între penele păsării. În lanterna copilului.
Ea nu îmbătrîneşte. O, duritate. O, blîndeţe.

Faţa în beznă, flacără în beznă.
Exist înaintea acestei priviri.
LIGHT OF THE LIGHT

Look at his face. Look as everything is changing.
It is in the blue of the sky and in the mud of Dachau,
flashes through the wheel of history.
Rains flow on the cheeks. In the green.
It remains after everything is gone.
It is worn by the poor, the dumb, the lepers.
It is in the distant mountain. In the fresh grass.
A vivid look pervades through the rigid masks.
It is in the desert. In the uproar of the cities.
In the group of people frightened suddenly scattered in all directions.
It is in the storm and in the crystalline spring,
among the blossoming trees foaming in the light.
I cannot turn the back to the truth anymore.
It is in the lattice of the moment and in the constellation of eternity.
On the nigros' walls. On Veronica's rough handkerchief.
I see it tortured, humiliated, destroyed.
It lies among the feathers of the birds. In the flashlight of a child.
It is not aging. Oh, hardness. Oh, goodness.

A face in the dark, a flame in the dark.
I exist in front of this look.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...