marți, 19 februarie 2013

Jorge Luis BorgesREMUŞCAREA

Am comis cel mai grav dintre păcatele
Pe care le poate comite un om. N-am fost
Fericit. Fie ca gheţarii uitării
Să mă tîrîie şi să mă piardă, necruţători.
Părinţii m-au zămislit pentru jocul
Riscant şi frumos al vieţii,
Pentru pămînt,apă, aer, foc.
I-am înşelat. N-am fost fericit. Împlinită nu le-a fost
Speranţa cea tinerească. Mi-am dăruit mintea
Îndărătniciei simetrice
A artei, care ţese fleacuri.
Ei mi-au lăsat moştenire curajul. N-am fost curajos.
Nu mă părăseşte. Stă întotdeauna lîngă mine
Această umbră de-a fi fost nefericit.

THE REMORSE

I have commited the most grievous of the sins
That a man can commit. I was not
Happy. May the glaciers of oblivion
Drag me and lose me, merciless.
My parents have conceived me for the risky
And beautiful play of the life.
For earth,for water, for air, for fire.
I have cheated them. I was not happy. Their youthful hope
Was not fulfiled. I have offered my mind
To the symmetrical stubborness
Of  the art, that weaves trifles.
They have left me in inheritance  the courage. I was not courageous.
It does not live me. Always is staying by me
This shadow of having been unhappy.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...