joi, 7 februarie 2013

Jaques Prevert

ACEASTĂ DRAGOSTE

Această dragoste
atît de violentă
atît de firavă
atît de tandră
atît de disperată
această dragoste
frumoasă ca ziua
şi urîtă ca vremea
cînd vremea e urîtă
această dragoste atît de adevărată
atît de frumoasă
atît de fericită
scăldată-n bucurie
şi-atît de derizorie
tremurînd de spaimă ca un copil în beznă
şi totuşi sigură de ea
ca omul calm în miez de noapte
această dragoste ce sperie pe atîţia
şi-i face să vorbească
şi-i face să blesteme
această dragoste păzită
pentru că noi o păzim
această dragoste
hăituită, rănită, 
călcată-n picioare, istovită,
negată, uitată,
această dragoste-ntreagă
atît de vie încă
şi însorită
este dragostea ta
este dragostea mea
a celui care-a fost
acest lucru pururea
altul
şi mereu neschimbat
la fel de-adevărată ca o plantă
şi ca o pasăre vibrînd
caldă şi vie ca vara
noi amîndoi putem
să mergem şi să ne întoarcem
putem să uităm
pe urmă s-adormim
să ne trezim, să suferim,
să îmbătrînim
să dormim din nou
sau să visăm la moarte
să ne trezim surîs şi rîs
săntinerim
dragostea noastră rămîne
îndărătnică asemenea unui catîr
vie ca dorinţa
şi crudă ca memoria
stupidă ca regretul
şi tandră precum amintirea
rece ca marmura
frumoasă cAa ziua
fragilă ca un prunc
surîzînd ne priveşte
şi ne vorbeşte fără cuvînt
şi o ascult tremurînd
şi strig
şi strig pentru tine
şi strig pentru mine
rugîndumă de ea
pentru tine pentru mine pentru
toţi cei ce se iubesc
şi care s-au iubit
da îi spun dragostei
pentru tine pentru mine şi pentru toţi
ceilalţi
pe care nu-i cunosc
rămîi acolo
nu te clinti
nu pleca
noi care suntem iubiţi
noi team uitat
dar tu nu te uita
noi nu te-avem decît pe tine pe pămînt
nu ne lăsa să îngheţăm
mereu mai departe mereu
oriunde-ai fi
dă-ne iar un semn de viaţă
mult mai tîrziu din marginea pădurii
din pădurea memoriei
ţîşneşte deodată
întinde-ne mîna
salvează-ne.THIS LOVE

This love
so violent
so feeble
so tender
so hopeless
this love
nice like the day
and ugly like weather
when it is ugly
this love so true
so beautiful
so happy
bathing in joy
and so ridiculous
shaking with fear like a child in the darkness
and yet sure of itself
like a calm man in the middle of the night
this love that frightens so many people
and make them talk
and make them curse
this love guarded
because we guard it
this love
hunted, hurted, stepped on
exhausted
denied, forgotten,
this love entire
still so living
and sunny
it is your love
it is my love
of that who was
this thing always 
new
and always unchanged
as true as a plant
and a vibrating bird
warm and living like summer
we boath can
to go and come back
to forget
then to get asleep
to wake up, to suffer,
to get old
to get asleep again
or to dream to the death
to wake up smiling and laughing
to get young
our love remains
stubborn like a mule
vivid like desire
and cruel like memory
stupid like regret
and tender like remembrance
cold like marble
beautiful like the day
frail like a baby
smiling it looks to us
and talks to us without a word
and I listen to it trembling
and I call
and I call for you
and I call for me
asking her
for me for you for
all those who love each other
and who loved each other
yes I say to love
for you for me for all
the others
who I do not know
stay there
do not stir
do not go away
we who are loved
we have forgotten you,
but you do not forget us
we have only you on earth
do not let us to freeze
more and more far
anywhere you are
give us a sign again
from the wood
from the wood of memory
jump suddenly
hold us your hand
save us.

2 comentarii:

  1. Splendidă și emoționantă mărturisire! Poate doar glasul lui Brel s-ar potrivi unui asemenea imn închinat Dragostei.

    RăspundețiȘtergere
  2. Da, doi trubaduri îndrăgostiţi...

    RăspundețiȘtergere

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...