marți, 26 februarie 2013

Alain Bosquet

LA NEGATIV

Pentru zei falşi - tocană; o supă pentru îngeri.
Ni-e timpul dat şi timpul din nou ne e luat.
Atît veţi fi: doar banul ce-l schimbă - fără plîngeri -
bătrîne universuri. Un preţ de lepădat.

Aperitiv al lunii, pentru zăpezi - gustare.
Ni se oferă timpul şi timpu-i smuls la fel.
Sold spulberat de vînturi...Nevoie nu mai are
nimeni de saltimbancii dansînd cu prea mult zel.

Bacşiş pentru simunuri, un dar stafiei, poate...
Nu mai există timpul, timpul v-a părăsit.
Voi putredele corpuri le-aţi vrea îmbălsămate,
doar pentru că suspinul părea înveşnicit?

Joc de noroc al celor din naştere - cadavre -
Revine timpul, fără trişori - şi va trăi!
Nu se mai miră noaptea, nici zorii de palavre.
Cu braţele-amputate rămîneţi într-o zi!
AT THE NEGATIVE

For false gods - a stew; a soup for angels.
The time is given to us and then is taken from us.
Only that you will be: the coin that old universes - without crying -
are changing. A price of paying.

An appetizer for the moon, for snows - a snack.
The time is offered to us and then it is torn off.
Sales scattered by the  winds...Nobody needs
the clowns too zealously dancing.

A tip for simoons, maybe a present for a ghost...
The time no more exists, the time has left you.
Do you wish your rotten bodies to be embalmed,
only becouse your sigh seemed unending ?


A chance game of those who by birth are corpses,
The time  comes back, without cheats - and it will live!
The night and dawn no more wonder of chatter.
With your arms cut you will remain one day!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...