duminică, 3 februarie 2013

Georg TraklCÎNTEC DE NOAPTE

Răsuflarea Neclintirii.Un chip de animal
Încremeneşte în faţa albăstrimii, a sfinţeniei sale.
Straşnică-i tăcerea în piatră.

Masca unei păsări noptatice. Suave acorduri întreite
Se pierd într-unul. Elai! Faţa ta
Se pleacă mută peste apa albăstrie.

O, voi tăcute oglinzi ale adevărului!
La tîmpla solitarului, de fildeş,
Se arată refluxul îngerului căzut.
NIGHT SONG

The breath of the Stillness. A face of a beast
Is dumbfounded in front of the blue, of its holiness.
Terrible is the silence inside the stone.

The mask of a night bird. Sweet threefold accords
Are losing themselves in one. Elai! Your face
Is bowing dumb over the bluish water.

Oh, you silent mirrors of the truth!
At the lonely man' temple, of ivory,
It is showing the tide of the fallen angel.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...