sâmbătă, 9 februarie 2013

Pablo NerudaPOT SĂ SCRIU VERSURILE CELE MAI TRISTE ACUM

Pot să scriu versurile cele mai triste acum.
Să scriu, de pildă:" Noaptea-i înstelată
Şi tremură sub gheaţă, în depărtare, aştrii,
Vîntul serii se roteşte prin ceruri şi cîntă."
Pot să scriu versurile cele mai triste în noaptea asta.
Da, am iubit-o şi, uneori, şi ea m-a iubit.
În nopţi precum aceasta, am avut-o în braţele mele
Şi sub cerul fără margini, am avut-o în braţele mele
Şi, sub cerul fără margini, am sărutat-o de atîtea ori.
Ea m-a iubit şi, uneori, şi eu am iubito;
Cum să nu fi iubit nemişcarea marilor săi ochi,
S-ascult imensa noapte, mai imensă, mai imensă fără ea.
Şi versul cade-n suflet ca roua peste iarbă.
Ce importanţă are că dragostea mea no mai poate păstra?
Noaptea e plină de stele şi eu sunt fără ea.
Aceastai tot. În depărtare cineva cîntă. În depărtare.
Cu această pierdere sufletul meu nu se poate împăca.
Ca şi cînd ar dori s-o apropie, ochii mei o caută.
Inima mea o caută, şi ea niu e cu mine.
Această noapte leagănă aceiaşi arbori,
Numai noi, cei de atunci, nu mai suntem aceiaşi.
N-o mai iubesc, e adevărat,
Dar cît am iubit-o!...I CAN WRITE THE SADEST LINES NOW

I can write the sadest lines now.
I can write, for example: " The night is full of stars
And the stars are trembling under the ice, in the distance,
The wind of the night is rolling in the sky and sing."
I can write the sadest lines this night.
Yes, I have loved her, and, sometimes, she loved me too.
In the nights like this, I had her in my arms
And, under the boundless sky, I have kissed her so many times.
She  loved me, and sometimes, I  loved her too;
How not loving the motionlessness of her large eyes,
Not listening to the vast night, so vast without her.
And the line is falling in my soul  as the dew on the grass.
What matter if my love can not keep her anymore?
The night is full of stars and I am without her.
That is all. Far away someone is singing.  Far away.
My soul can not agree with this loss.
As they would to bring her closer, my eyes looks for her.
My heart looks for her, and she is not with me.
This night swings the same trees,
Only us, those of once, are not the same anymore.
I do not love her any longer, it is true,
But how much I have loved her!...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...