luni, 4 februarie 2013

Giuseppe Ungaretti

AMINTIRILE

Amintirile, un inutil infinit,
Singure, însă, şi limpezi pe marea neatinsă,
În mijlocul mugetelor nesfîrşite...

Marea, 
Glas al unei măreţii libere,
Dar nevinovăţie potrivnică amintirilor,
Grăbită să şteargă dulcile urme
Ale unui gînd credincios...

Marea, dezmiedărilei indiferente,
Atît de sălbatice şi-atît de mult aşteptate,
Şi-n agonia lor,
Mereu prezentă, mereu înnoită,
În treazul gînd, agonia...

Amintirile,
Zadarnică revărsare
De nisip mişcător,
Ce nisipul n-apasă,
Ecouri scurte necontenite,
Mute ecouri ale rămasului bun
De la clipele ce fericite păreau...

THE MEMORIES

The memories, an useless infinity,
Still lonely, on the untouched sea,
In the middle of the endless roaring...

The sea,
Voice of a free splendour,
But hostile innocence to the memories,
Hurried to wipe off the sweet traces
Of a faithful thought...

The sea, its indifferent caresses,
So wild and so long waited for,
And in their agony,
Always present, always new,
In the watchful thought, the agony...

The memories,
Vain overflowing
Of  moving sand,
That does not press the sand,
Little unceasing echos,
Mute echos of farewell
To the moments which seemed happy...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...