duminică, 22 aprilie 2012

Justinas Marcinkevicius

                                

SĂ ADORMI PE MALUL RÎULUI

Să adormi pe malul rîului,
să vezi în vis curgerea apelor,
foirea peştilor, uscatul
foşnet al trestiilor,
umbrele colorate ale valurilor
pe patul de nisip.
O, de departe vine apa !
Rafalele vîntului de seară
aleargă uşor pe suprafaţa ei,
lăsînd o ciufulită
urmă. Se face întuneric.

Curgerea de neoprit a visului,
ciudate vedenii.
În spate,
răsuflarea fierbinte
a ceva...să fugi
fără să te întorci...ca apa
să fugi, fără să te mai întorci...oglindind
viaţa, pe-alocuri :
un firicel de fum,
ochii speriaţi ai căprioarei, steaua
în adîncul cerului.


TO SLEEP ON THE RIVER BANK

To sleep on the river bank,
to see in the dream the water flow,
the bustle of the fishes, the dry
rustle of the reeds,
the colored shadows of the waves
on the sand bed.
Oh, from so far comes the water !
The gusts of the evening winds
run easily on its surface,
leaving a ruffle
trace. It's getting dark.

The unstoppable flow of the dream,
the strange visions.
Behind,
the hot breath
of something...to run
without looking back...like water
run, without coming back...reflecting
the life, sometimes :
a wisp of smoke
the frightened eyes of the deer, the star
in the depth of the sky.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...