miercuri, 11 aprilie 2012

Remco Campert

                      

ŞI DRAGOSTEA

Da, cei ce prefac dragostea
Într-un vas de război arzînd sau într-un minunat trandafir,
Vor pieri în apă, fără scăpare,
Sau în vizuina anotimpurilor, în ţărînă.

Dar şi dragostea piere
Cu îndrăgostiţii.

O, trupul nostru scump
Şi vorbele cheltuite de la unul la celălalt,
Şi toate bunele intenţii şi cele rele,
Şi lacrimile,
Patima, plăcerea,
Încendiul vasului,
Mireazma trandafirului,
Nu sunt şi nu vor fi niciodată destul.

LOVE TOO

Yes, those who change love
In a burning battleship or in a wonderful rose,
Will perish in the water, without escape,
Or in the lodge of the seasons, in the dust.

But love also dies
Toghether with the lovers.

Oh, our dear bodies,
And the words spent from one to another,
And all the good intentions and the bad ones,
And the tears,
The passion, the pleasure,
The fire of the vessel,
The scent of the rose,
Aren't and will never be enough.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...