luni, 12 august 2013

Fernando PessoaPAZNICUL TURMELOR

IX

Eu sunt un paznic de turme.
Turmă - gîndurile mele,
Iar toate gîndurile mele sunt doar senzaţii.
Eu gîndesc cu ochii şi cu urechile
Şi cu mîinile şi cu picioarele
Şi cu nasul şi cu gura.

A gîndi o floare înseamnă a o vedea şi mirosi
Iar a mînca un fruct înseamnă a-i cunoaşte gustul.

Iată de ce în zile cu zăpuşeală cînd
Mă simt trist de cît de mult mă bucur,
Şi cînd mă tolănesc în iarbă cît sunt de lung,
Şi închid ochii înfierbîntaţi,
Îmi simt tot corpul întins peste realitate,
Cunosc adevărul şi-s fericit.

Traducere de Dinu Flămând


IL CUSTODE DEI GREGGI

IX

Io sono il custode dei greggi.
Gregge - i miei pensieri,
E tutti i miei pensieri sono solo sensazioni.
Io penso con gli occhi e con le orecchie
E con le mani e con i piedi
E con il naso e con la bocca.

Pensare un fiore vuol dire vederlo e annusarlo
E mangiare un frutto vuol dire conoscere il suo sapore.

Ecco perche nei giorni con afa quando
Mi sento triste di quanto sono lieto,
E quando mi sdraio nell'erba 
E chiudo i miei occhi accaldati,
Sento tutto il mio corpo steso sopra la realta,
Conosco la verita e sono felice.THE WATCHMAN OF THE FLOCKS

IX

I am the watchman of the flocks.
Flock - my thoughts,
And all my thoughts are sensations.
I think with my eyes and  ears
And with my hands and  feet
And with my nose and  mouth.

To think a flower means seeing it and smelling it
And to eat a fruit means to know its taste.

Here why in the stifling days when
I feel sad of how much I am glad,
And when I lay in the grass
And I close my heated eyes,
I feel my whole body stretched over reality,
I know the truth and I am happy.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...