miercuri, 13 iunie 2012

Rabindranath Tagore


            

ÎN SALA FESTIVĂ A LUMII...

În sala festivă a lumii, un umil fir de iarbă stă pe acelaşi covor cu raza soarelui şi cu stelele miezului nopţii.
Astfel cîntecele mele împart locurile, în inima lumii, cu muzica norilor şi-a pădurilor.
Bogăţia ta, om al belşugului, nu se împărtăşeşte din măreţia aurului îmbucurător al soarelui, nici din lucirea blînd-molcomitoare a lunii.
Binecuvîntarea cerului atotcuprinzător nu se revarsă asupră-i. Şi cînd se iveşte moartea, bogăţia ta se veştejeşte şi cade în pulbere.
IN THE FESTIVE ROOM OF THE WORLD...

In the festive room of the world, a humble grass stands on the same carpet toghether with the sunbeam and the stars of midnight.
So that my songs share places, in the heart of the world, with the music of the clouds and forests.
Your wealth , man of plenty, doesn't share either the greatness of the joyful gold of the sun, nor the gentle glow of the moon.
The blessing of the surrounding sky doesn't pour upon it. And when the death comes up, your wealth withers and falls in the dust.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...