duminică, 3 iunie 2012

Lars Forsell


                      

LETTRE SENTIMENTALE

Ei cunosc libertatea, dacă libertatea
E vîntul care te poartă aiurea.
Despărţirea lor se săvîrşeşte noaptea.
Clipele petrecute împreună sunt scurte.
Noaptea îi vezi călărind
Pe norii de deasupra noastră.
Nici unul alături de celălalt.
Nici o urmă. Nici o suflare.

Vezi viaţa lor înfiripîndu-se pe o pajişte
Ca zborul păsărilor, ca zăpada tăcută...
Întunericul zîmbeşte cînd îi ia la sine.
Timpul se aşterne sub ei ca o insulă
Pe jumătate acoperită de ape,primejdioasă
Noaptea pentru corăbii.
Sunt străini, Kerstin. Şi zîmbesc.
Cîntă, nevăzuţi, pentru tine.

Caii lor au copitele învelite.
Carele lor sunt atît de uşoare
Încît abia se apleacă
Atunci cînd ei trec.
I-ai zărit vreodată ?
Ce-ai auzit despre ei ?
E atîta linişte unde au poposit,
Nimic nu se clinteşte.
Tu, care nu eşti liberă,
Eu, care nu sunt liber,
Ştim că ei cunosc libertatea
Dacă libertatea e nevăzutul,
Şi fericirea, dacă fericirea
E o apă netedă fără capcane
Fără timp, fără casă...
Ştim că nimic din ceea ce ni se-ntîmplă
Din ce ştim şi cunoaştem
Nu-i atinge pe ei.LETTRE SENTIMENTALE

They know the freedom, if freedom
Is the wind that takes you somewhere else.
Their separation happens at night.
The moments spent together are brief.
At night you see them riding
On the clouds above us.
No one together with the other.
No trace. No breath.

You see their life beginning on a meadow
Like the flight of the birds, like the silent snow...
Darkness smiles when takes them at itself.
Time is laid beneath them like an island
Half covered with water, dangerous
At night for the ships.
They are foreigners, Kerstin. And thy are smiling.
They are singing, unseen, for you.

The hooves of their horses are wrapped.
Their carts are so light
That hardly bend
When they pass.
Have you ever seen them ?
What have you heard about them ?
It's so quiet where they stopped,
Nothing is moving.
You, that are not free,
Me, that I am not free,
We know they know the freedom
If freedom is the unseen,
And happiness, if hapiness
Is a smooth water without traps,
Without time, without home...
We know that nothing of what is happening to us,
Of what we know,
Do not touch them.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...