sâmbătă, 9 iunie 2012

Werner Aspenstrom


                      

UNEORI

Nu am încredere în egalitate.
Forţe egale anunţă războaie.

Nu am încredere în necruţare.
Supunerea niciunuia e moartea amîndurora.

Cîtă mîndrie se află pe lume
Şi stăpînire a zăpezii şi a sîngelui îngheţat.

Nimeni nu-şi poate veghea singur viaţa.
Cineva trebuie să se ridice, cineva să coboare,

Uneori să fie flacără, uneori uitare,
În neîncetată prefacere şi pîndă.

Noaptea asta dragostea mea ne va purta pe-amîndoi.
Mîine ne va purta pe amîndoi dragostea ta.

SOMETIMES

I do not trust in equality.
Equal forces announce wars.

I do not trust in cruelty.
Nobody's obedience means the death of both.

How much pride there is in the world
And ruling of the snow and cold blood.

Nobody can watch his life by himself.
Someone has to rise, someone has to descend,

Sometimes to be a flame, sometimes oblivion,
In the ceaseless transformation and ambush.

Tonight my love will hold both of us.
Tomorrow your love.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...