sâmbătă, 30 iunie 2012

Iannis Ritsos


             

SPINI

Un peisaj plin de vînt şi de spini ;
spini uscaţi, tari, spini de culoarea castanei, spini galbeni,
marea singurătate, pămînt secetos ;
spini înfipţi în vînt. O tînără femeie
trecea în după-amiază. Doi spini drepţi, atotputernici, pe pieptul ei ;
ea ţintuia vîntul, vîntul urla.
Doi spini roşii. Vîntul se-nverşuna împotriva ei.
Amurgul se umplu de răni roşii,
pămîntul se umezi. Lumea -
o fericire roşie sclipi pînă-n zori.

THORNS

A landscape full of wind and thorns ;
dry thorns, hard, chestnut-coloured thorns, yellow thorns,
the great loneliness, arid land ;
thorns stuck in the wind. A young woman
passed in the afternoon. Two straight thorns, omnipotent, on her breast ;
she aimed at the wind, the wind was hawling.
Two red thorns. The wind was warming up against her.
The dusk was filled with red wounds,
the earth was moist. The world -
a red bliss was flashing until dawn.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...