miercuri, 14 decembrie 2011

Lasse Soderberg

                                                            

UN SCHELET DE PASARE

Nu sfărîmaţi rămăşiţele cîntecului,
Aceste oscioare subţiri şi îngheţate
Expuse fără milă în apele morţii,
Uşoare ca nişte fulgi într-o palmă.

Tăcerea n-are greutate,
Pliscul ei e ascuţit şi fără luciu.
Zborul înfaşurat de nori, peste munţi,
Atîta i-a rămas.

Un schelet de pasăre în nisip :
Un text interzis, pe care nimeni
Nu cutează să-l citească.

A SKELETON OF A BIRD

Don't break the remains of the song,
these thin and frozen little bones
Pitilessly exposed in the water of the death,
Light like feathers in a palm.

The silence has no weight,
her beak is sharp and shineless.
The flight wrapped in the clouds, over the mountains,
That remained to her.

A bird skeleton in the sand :
A forbidden text, that nobody
Dears to read.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...