joi, 9 februarie 2012

Jon Milos

                                     

PĂDUREA

Pădurea nu-şi vede arborii
Arborii foşnesc neputincioşi în întuneric
Se-aud suspine în grădină
Sunt melcii care n-au putut să fie tauri
Filozofi învinşi de negîndire
Caractere de piaţă
Măsoară cultura cu dobînda -
Nu produci n-ai valoare
Stîlpul metafizic putrezeşte
Cîţiva pumni bat în pămînt
Viermii se pregătesc să iasă
Împărăţia roză a pomilor sterpi
Omul-om nu mai există
Buchet parfumat de atitudini
O, conştiinţă, apă stătută !
Cum să ies
Din eternitatea asta de groază
Cum să mă apăr ?


THE FOREST

The forest can't see its trees
The powerless trees rustle in the dark
There are heard sighs in the garden
There are the snails that could not be bulls
Philosophers defeated by unthinking
Market characters
Measure the culture by the profit -
If you don't produce you have no value
The metaphysical pillar is rotting
A few punches beat the ground
The worms are preparing to get out
The rosy kingdom of the sterile trees
The man- man don't exist any longer
Fragrant bouquet of attitudes
Oh, conscience, stagnant water !
How to get out
From this horrid eternity
How to defend myself ?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...