joi, 26 iulie 2012

Jorge Luis Borges


LIMITE

Există un rînd de Verlaine pe care nu mi-l voi mai aminti.
Există o stradă apropiată pe care paşii mei nu vor mai trece.
Există o oglindă care m-a văzut pentru ultima oară.
Există o uşă pe care am închis-o pînă la sfîrşitul lumii.
Între cărţile bibliotecii mele ( le văd )
Există unele pe care nu le voi mai deschide niciodată.
În vara aceasta voi împlini cincizeci de ani ;
Moartea mă mistuie necontenit.


LIMITS

There is a line of Verlaine which I shall not remember anymore.
There is a near street where my steps will not walk anymore.
There is a mirror which has seen me for the last time.
There is a door which I have closed till the end of the times.
Among the books of my bookcase ( I see them )
There are some which I shall never open again.
This summer I shall reach the age of fifty ;
The death is ceaselessly weathering me.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...