marți, 3 iulie 2012

Rabindranath Tagore


              

SLĂVITE TATĂ, IARTĂ PERECHEA ACEASTA...

Slăvite Tată, iartă perechea asta de păcătoşi. Vînturi de primăvară suflă azi în vîrtejuri sălbatice, spulberînd colbul şi frunzele moarte şi-o dată cu ele toată învăţătura ta.
Nu spune, Părinte, că viaţa este deşertăciune.
De data asta noi doi am încheiat legămînt cu moartea şi doar pentru cîteva ore înmiresmate, am devenit nemuritori.

Chiar de-ar veni armata regească şi s-ar năpusti sălbatic asupră-ne, am clătina cu tristeţe din cap şi am spune :
" Prieteni, ne tulburaţi. De vă place acest joc zgomotos, mergeţi ţi zăngăniţi-vă armele altunde. Doar pentru cîteva clipe fugare noi doi devenit-am nemuritori ! "

Dac-ar veni şi s-ar strînge în juru-ne oameni de inimă, ne-am pleca umil în faţa lor ţi le-am spune : " Acest uimitor noroc e o piedică pentru noi. Deşi locuim într-un cer infinit, n-avem decît o fărîmă de loc. Pentru că primăvara florile răsar potop şi aripile harnice ale albinelor se lovesc una de alta. Cerul nemărginit în care locuim numai noi doi nemuritori e nefiresc de strîmt ! "


GLORIOUS FATHER, FORGIVE THIS PAIR...

Glorious Father, forgive this pair of sinners. Spring winds blow today in wild swirls smashing the dust and the dead leaves and with them all your teachings.
Do not say , Father, that life is meaningless.
This time we both have made an oath with death and just for a few fragrant hours we have become immortal !

Even if the royal army would come and wildly pounce on us, we should shake our heads sadly and we should say : " Friends, you trouble us. If you like this noisy game, go and rattle your weapons elsewhere. Only for a few fleeting moments we both have become immortal ! "

If they would come and gather around us people of heart, we should bow humbly before them and tell : " This amazing chance is an obstacle for us. Although we leave in an infinite sky, we have only a little space. For in the spring the flowers are numberlessly sprouting and the industrious wings of the bees strike each against other.The boundless sky where only we both immortal leave is utterly tight ! "

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...