joi, 5 iulie 2012

Lasse Soderberg                       


LUNATECUL

În adîncul acestei oglinzi, deşert ca un cearcăn unde doar noaptea se mai depune şi unde melcii îşi lasă dîra mucoaselor alcătuită din scăpăratulul stelelor - lacrimi stinse, - văd cum vorba eu se dizolvă încet şi dispare. Doar o fîşie mai dăinuie-n gol. Zadarnic vreau să-nţeleg vorba a cărei literă iniţială sunt eu.


THE SOMNAMBULIST

In the depth of this mirror, desert like a dark circle where only night lies and where the snails leave their mucous trail made by the leakage of the stars - faded tears, - I see the word I slowly dissolving and disappearing. Only a strip lasts in the void. In vain I try to understand the word whose initial letter I am.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...