vineri, 12 aprilie 2013

Mario BenedettiCINE ŞTIE

E important pentru tine să existe Dumnezeu?
e important ca o nebuloasă să-ţi decidă destinul?
că poate rugile tale nimeni nu le-ascultă ?
că poate Marele Plăsmuitor e poate chiar Marele Injust?
că torturatorii sunt poate chiar fiii lui Dumnezeu?
că suntem datori a-l iubi pe Dumnezeu mai presus de orice
şi nu mai presus de semenii noştri?
ţi-a trecut prin minte că a-l iubi pe Intangibilul Dumnezeu
în general produce o cît se poate de tangibilă suferinţă,
pe cînd a iubi un trup de femeie
produce în schimb o plăcere cvasi-infinită?
iubirea de Dumnezeu îţi şterge oare plăcerile umane?
oare Dumnezeu a simţit voluptate creînd-o pe Eva?
oare Adam a simţit satisfacţie inventîndu-l pe Dumnezeu?
oare Dumnezeu te ajută cînd te doare ceva,
ori nu e nici măcar o fiabilă anestezie?
e important pentru tine să existe Dumnezeu? ori nu?
pentru tine lipsa sa de inocenţă ar fi o catastrofă
mai gravă ca moartea cea cruntă?
te-ar afecta să afli că Dumnezeu de-adevărat există,
dar e cufundat în centrul neantului?
te-ar afecta că din centrul neantului ignoră
tot şi în consecinţă nimic nu contează?
e importantă pentru tine prezumţia
că în timp ce tu exişti de-a binelea
Dumnezeu, cine ştie?WHO KNOWS

Is it important for you to exist God?
is it important a nebula to decide your destiny?
that maybe nobody listens to your prayers?
that the Great Forger is maybe the Great Unjust?
that the torturers are maybe the sons of God?
that we ought to love God beyond anything
but not beyond our fellows?
has it passed through your mind that loving the Untouchable God
generally produces an as much as touchable suffering
while loving a woman body 
produces instead a quasi-infinite pleasure?
do loving God maybe cancel the human pleasures?
did God felt delight when He created Eve?
did Adam felt satisfaction inventing God?
do God help you when samthing hurts you,
or He is not even a reliable anaesthesia?
is it important for you to exist God? or not?
for you His lack of innocence would be a  catastrophe
more important than the terrible death?
would it affect you finding that God truly exist
but He is sunken in the center of the nothingness?
would it affect you that from the center of the nothingness He ignores
everything and in consequence nothing really matters?
is it important for you the assumption
that while you really exist
God, who knows?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...