miercuri, 24 aprilie 2013

Rafael Alberti
CÎNTECUL ÎNGERULUI FĂRĂ NOROC


Tu eşti ceea ce pleacă :

o apă ce mă ia
şi mă va părăsi.

Căutaţi-mă pe valuri.


Ceea ce nu se-ntoarce :

un vînt care la umbră
se-alină, se-nteţeşte.

Căutaţi-mă-n zăpadă.


Ceea ce nu se ştie :

un pămînt mişcător
cu nimeni nevorbind.

Căutaţi-mă-n văzduhuri.

IL CANTO DELL'ANGELO SENZA FORTUNA

Tu sei quello che se ne va:
un'acqua che mi prende 
e che mi lascera.

Cercatemi sulle onde.

Quello che non ritorna piu:
un vento che all'ombra
s'allevia, s'ingrandisce.

Cercatemi nella neve.

Quello che non si sa:
una terra movente
con nessuno non parlando.

Cercatemi nell'aria.THE SONG OF THE UNLUCKY ANGEL


You are what goes away :

a water that is carrying me
and will leave me.

Look for me on the waves.


What never returns :

a wind that in the shadow
calms down, grows strong.

Look for me in the snow.


What isn't known :

a moving earth
not speaking to anyone.

Look for me in the sky.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...